Số / Ký hiệu: 2017/BHXH-KHTC
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Loại văn bản:
Báo cáo
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực:
BHXH Quảng Bình
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
GĐ: Phạm Thanh Tùng
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2017/BHXH-KHTC: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm