Số / Ký hiệu: 1910/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc Sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực:
BHXH Quảng Bình
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
GĐ: Phạm Thanh Tùng
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1910/TB-BHXH: Thông báo về việc Sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Nội dung trong tệp đính kèm