Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

29/05/2020 07:52 AM


Ngày 25/05/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong các Ban của Đảng uỷ khối cùng với 102 đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh.

Đ/c: Hoàng Minh Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh luôn tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp. Sau học tập xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của cơ quan và của từng chi bộ; đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp” để các đảng viên cùng tham gia học tập. Đảng ủy BHXH tỉnh đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể cán bộ, đảng viên; sau học tập đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện cụ thể. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của Đảng, của quê hương, xây dựng lịch sử truyền thống của ngành, nhằm khơi dậy ý thức truyền thống tự hào Dân tộc; phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng các cấp. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời có định hướng đúng đắn trong công tác đấu tranh phòng chống những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, đã giáo dục truyền thống và rèn luyện phẩm đất đạo đức, lối sống, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, các Chi bộ trực thuộc không ngừng được củng cố, 4 năm liên tục Đảng bộ và các Chi bộ luôn giữ vững tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe 8 báo cáo tham luận của các Chi bộ với các nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (Chi bộ Thanh tra-Kiểm tra); Giải pháp tăng cường công tác thu và nâng cao hiệu quả công tác giảm nợ đọng BHXH, BHYT (Chi bộ Quản lý thu); Một số Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định chi phí KCB BHYT (Chi bộ Giám định BHYT); Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính để phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành (Chi bộ Công nghệ thông tin); Thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chi đoàn); Công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng khai thác đối với đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Chi bộ truyền thông và Phát triển đối tượng); Công tác phát triển đảng viên (Chi bộ Chế độ BHXH); Phát huy vai trò quản lý trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (Chi bộ Kế hoạch-Tài chính).

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng bộ BHXH tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí cũng đã nêu ra những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục. Để triển khai tốt những nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đã chỉ đạo Đảng bộ BHXH tỉnh  xác định mục tiêu phương hướng của nhiệm kỳ tới với nội dung trọng tâm là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng BHXH tỉnh vững mạnh toàn diện” để thực hiện được nội dung này, Đảng bộ BHXH tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hoạt động chính trị, rèn luyện lối sống văn hóa của mỗi đảng viên; Quan tâm xây dựng Chi bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng đảng viên, từng Chi bộ phải nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng Chi bộ vững mạnh; Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Lãnh đạo với Cấp ủy và đổi mới phương thức lãnh đạo trong cấp ủy.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Bình khóa V nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025./.           

Huy Hương