Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 100% HSSV tham gia BHYT bắt buộc

16/09/2020 09:16 AM


Bộ GD-ĐT vừa ban hành Công văn số 3520/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 gửi các Sở GD-ĐT; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đề cao trách nhiệm, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, HSSV, đảm bảo an toàn thực phẩm, các điều kiện vệ sinh trường học; đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT, các văn bản liên quan về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, cơ quan BHXH các cấp tiếp tục hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của HSSV trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền cho cha mẹ HSSV và vận động HSSV tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), Ngày Vệ sinh yêu nước (2/7); Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Tháng Hành động vì trẻ em (từ 1-3/6) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV và thực hiện các quy định về an toàn trường học...

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, HSSV thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Tổ chức thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các nhà trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho HSSV; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc cho trẻ uống sữa, sản phẩm sữa cho trẻ em, học sinh phải đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm nước uống cho học sinh và điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho HSSV vệ sinh công trình trường học; giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học.

Thanh Hằng

theo Báo BHXH.