Giải pháp nâng cao nhận thức về chính sách BHXH cho người lao động trên địa bàn Quảng Bình

25/08/2020 08:14 AM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Quan điểm đó được Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định và thể hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua, phù hợp với đường lối đổi mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoạt động của chính sách BHXH có tính đặc thù riêng, mang bản chất nhân văn, nhân đạo cộng đồng sâu sắc, không vì mục đích lợi nhuận.

BHXH tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động tại Công ty TNHH S&D về chính sách BHXH, BHYT

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành nhiều công văn về nâng cao nhận thức BHXH cho người lao động trong toàn tỉnh, các chính sách mới về BHXH đã từng bước được đổi mới, gắn kết hơn với hệ thống an sinh xã hội, hướng vào phát triển con người, thực hiện công bằng xã hội; tích cực phối với các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh để tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách BHXH cho người lao động, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và đạt được một số kết quả sau:

Từ năm 2015 đến năm 2020, BHXH tỉnh đã phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được 25 cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH cho 6.750 công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp có số lao động lớn. Ngoài ra, BHXH huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã có nhiều hoạt động phối hợp trong việc tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH cho hàng trăm lao động tại một số đơn vị. Các cuộc đối thoại được diễn ra thuận tiện, số lượng công nhân lao động tham gia đạt tỷ lệ 100% so với số lượng theo kế hoạch. Nhiều câu hỏi về chế độ chính sách BHXH...đã được Lãnh đạo, đại diện các phòng của 02 đơn vị trả lời cụ thể, đúng quy định của pháp luật. Những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động đã được giải đáp, hướng dẫn và tiếp thu để kiến nghị đến những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH và trực tiếp trả lời, giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH bắt buộc của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với BHXH các huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vừa và nhỏ, Hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 17 Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH cho cán bộ của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và cán bộ Mặt trận cấp xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư của các huyện, thị xã, thành phố với số người tham gia 2.550 người; Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 19 Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất giỏi tham gia chính sách BHXH tự nguyện, cho cán bộ, hội viên, nông dân, số người tham gia 2.160 người và tổ chức 02 Hội thi “Nông dân với chính sách BHXH, BHYT” năm 2016, 2019 tại Huyện Bố Trạch, Lệ Thủy để tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện đến với người nông dân bằng hình thức sân khấu hóa; Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 04 Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong tỉnh; Phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban thanh tra nhân dân của các tổ chức Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh quản lý; Phối hợp với BHXH các huyện, thị xã, UBND cấp xã, phường tổ chức hơn 190 Hội nghị tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người lao động tự do và nhân dân trên địa bàn tỉnh về những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 và chính sách BHXH tự nguyện, đến nay 100% các xã phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức tuyên tuyền và đối thoại trực tiếp; Phối hợp thực hiện chuyên mục “chính sách BHXH, BHYT" với thời lượng từ 15 phút/1 chuyên mục, phát sóng đình kỳ hằng tháng trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Phối hợp với Báo Quảng Bình thực hiện chuyên mục “chính sách BHXH, BHYT", đăng tải định kỳ 02 kỳ/01 tháng. Phối hợp đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên tạp chí sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Phát hành đĩa CD và Phối hợp UBND cấp xã phát sóng 03 lần/tuần trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; Phối hợp với Bưu điện tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức 372 Hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Với những kết quả trong công tác phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với công nhân, người lao động với các đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động về chính sách BHXH. Nhiều Giám đốc doanh nghiệp đã tuân thủ hơn trong việc thực hiện chính pháp luật về BHXH. Người lao động nhận thức được các quy định của pháp luật về BHXH để tự giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, từ đó xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc nâng cao nhận thức về BHXH cho người lao động vẫn còn tồn tại một số khó khăn thách thức sau:

Chính sách BHXH là do Nhà nước tổ chức thực hiện nhưng nhiều người lao động chưa hiểu rõ, nhầm tưởng giống như các lại hình bảo hiểm thương mại khác. Ý thức trách nhiệm của một số người sử dụng lao động đối với người lao động chưa cao, việc chấp hành pháp luật về BHXH chưa nghiêm. Sự hiểu biết của người lao động về chính sách BHXH chưa cao; vai trò của tổ chức Công đoàn tại một số doanh nghiệp trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa rõ nét.

Đ/c Trần Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ mặt trận các huyện, thị xã, thành phố

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nâng cao nhận thức về chính sách BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW, thời gian tới Ngành BHXH tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền về BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng trong toàn xã hội để nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về BHXH cho người lao động và nhân dân. Để thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT theo phương thức này cần phải tiến hành các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, phổ biến pháp luật BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trên sóng phát thanh, truyền hình, các pano, áp phích, tranh cổ động... Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện để mọi người dân hiểu và tự nguyện tham gia nhằm đạt mục tiêu lực lượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT từ Trung ương đến địa phương để mọi người lao động biết, hiểu về quyền, lợi ích của BHXH và tự nguyện tham gia. Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, pháp hành các loại tờ rơi, tờ gấp, sổ tay bỏ túi… đến người lao động. Đưa nội dung pháp luật về BHXH vào chương trình giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến tại các cơ sở đào tạo, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động mới.

Ba là, phương thức tuyên truyền, phổ biến của các cơ quan thực thi pháp luật về BHXH đối với những nhóm mục tiêu cụ thể, chủ yếu là hướng vào nhóm người sử dụng lao động và người lao động khác nhau. Chủ thể mà nhóm mục tiêu này hướng tới, bao gồm: Doanh nghiệp thuộc các khu vực, loại hình (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh…), người lao động theo hợp đồng lao động, người lao động tự tạo việc làm ở khu vực nông thôn, thành thị, lao động khu vực phi chính thức…Nội dung tuyên truyền, phổ biến theo hình thức này cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như việc tham gia BHXH, các quy trình thực hiện đăng ký tham gia, nộp BHXH, thủ tục đề nghị hưởng và chi trả các chế độ BHXH. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với việc đầu tư kinh phí thỏa đáng và sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành nhằm tạo điều kiện để mọi người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật về BHXH đầy đủ, toàn diện.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương, phối hợp với cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện pháp luật về BHXH. Nêu gương những điển hình tốt và phê phán những hành vi, sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH.

Năm là, Đổi mới các nội dung, hình thức truyền thông để nâng cao tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền BHXH. Cụ thể: đề ra hình thức tuyên truyền về BHXH phù hợp với các tầng lớp nhân dân để người lao động và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH; về chính sách, quy trình thực hiện BHXH; Xây dựng nội dung tuyên truyền, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực sự có chất lượng để nâng cao hiệu quả các cuộc tuyên truyền tại cơ sở, giúp người dân hiểu được tính ưu việt của chính sách BHXH từ đó tích cực tham gia.

Sáu là, Triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền pháp luật về BHXH cho công nhân, lao động các doanh nghiệp, như: tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm ở cơ sở về chính sách BHXH; thực hiện giải quyết đúng chính sách BHXH chính là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là cách tuyên truyền hiệu quả./.

Huy Hương

  • TIN BÀI LIÊN QUAN