Huyện Bố Trạch tích cực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19

24/08/2020 09:49 AM


Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mà việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn huyện Bố Trạch gặp không ít khó khăn. Tính đến hết tháng 7 năm 2020, so với Kế hoạch Ủy ban nhân nhân (UBND) tỉnh giao, toàn huyện Bố Trạch mới chỉ đạt 66% về số người tham gia BHXH tự nguyện và 67% về số người tham gia BHYT hộ gia đình.

Xác định nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề, Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch đã tích cực triển khai cùng lúc nhiều biện pháp để nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao.

Đ/c Nguyễn Hữu Hồng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện Bố Trạch chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo

Ngày 18/8/2020, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1331/UBND về tăng cường phát triển tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó, UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn có thay đổi về lãnh đạo UBND sau Đại hội Đảng, phải kiện toàn lại ngay Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp xã, thị trấn, đồng thời giao Kế hoạch cụ thể cho từng thôn, tổ dân phố, tiểu khu và giao trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn phụ trách, chỉ đạo thực hiện. Báo cáo và gửi Quyết định kiện toàn cũng như phân công nhiệm vụ từng thành viên về Ban chỉ đạo huyện qua cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện-BHXH huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, các thôn, tổ dân phố, tiểu khu và hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT tích cực tuyên truyền, vận động để người dân lao động tự do hiểu và tích cực tham gia BHXH, BHYT; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT vào các cuộc họp định kỳ của UBND xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, tiểu khu và trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, phát huy vai trò, tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ trong việc vận động người thân trong gia đình cũng như người dân tham gia BHXH, BHYT.

Nhân viên Đại lý thu xã Nhân Trạch tuyên truyền vận động người dân

Bảo hiểm xã hội huyện đã triền khai trực tiếp làm việc với Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT các xã, thị trấn cùng các Trưởng thôn của 04 xã ven biên bị ảnh hưởng nặng do sự cố môi trường biển, sau đợt hỗ trợ người dân về BHYT thì từ tháng 01/2020 đến nay tỷ lệ người dân tham gia tái tục chính sách BHYT hộ gia đình còn rất thấp, để tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT kết hợp vận động người dân tham gia. Yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo và các Trưởng thôn vào cuộc mạnh mẽ, thường xuyên phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, rà soát lại toàn bộ danh sách người dân chưa tham gia BHYT do cơ quan BHXH huyện cung cấp, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động. Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã thành lập 04 nhóm để trực tiếp về từng vùng, từng thôn cùng với nhân viên Đại lý thu và Trưởng thôn vận động người dân đăng ký tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đồng thời cấp sổ BHXH và thẻ BHYT ngay cho người dân, bước đầu các nhóm triển khai về trực tiếp hỗ trợ vận động người dân tại các thôn đã thu được kết quả khả quan, bình quân mỗi đợt có từ 70-100 người tham gia/nhóm.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Bố Trạch, tích cực, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, hy vọng rằng trong thời gian tới trên địa bàn huyện Bố Trạch sẽ tăng nhanh về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành kế hoạch mà Ủy ban nhân dân và Bảo hiểm xã hội tỉnh giao./.

Lê Văn Thành