Triển khai công tác chi trả lương hưu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống Bưu điện 6 tháng cuối năm 2020

23/07/2020 09:08 AM


Sáng ngày 22/07/2020, Bảo hiểm xã hôi (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Phúc-Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh.

Đ/c Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tố Quyên, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính BHXH tỉnh báo cáo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện 6 tháng đầu năm 2020: Toàn tỉnh có 151 xã/phường/thị trấn với 292 điểm chi trả, trong đó: 109 điểm chi trả tại địa điểm giao dịch của Bưu điện, 183 điểm thuê chi trả. Các điểm chi trả đảm bảo cơ sở vật chất, nhà cửa, bàn ghế khang trang, có nước uống, sách báo đọc; các điểm chi trả là nhà văn hóa thôn/tổ dân phố, hội trường UBND xã và Bưu điện Văn hóa xã, Bưu cục và nhà dân. Việc chuyển danh sách, chuyển tiền, tổ chức chi trả, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Việc chi trả được thực hiện hàng tháng theo lịch đã đăng ký trong hợp đồng, niêm yết tại các điểm chi trả thời gian từ ngày mồng 06 đến ngày 09 hàng tháng; chi trả đúng theo danh sách C72 do cơ quan BHXH cung cấp hàng tháng. Nhân viên chi trả đa số nắm rõ các đối tượng và thường xuyên kiểm tra giấy tờ tùy thân của đối tượng trước khi chi trả lương hưu và hướng dẫn các trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định. Vì vậy, đã hạn chế được tình trạng ký thay, nhận hộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại kỳ chi trả lương hưu tháng 4/2020, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5 được chi trả cùng 1 lần với phương án chi trả đến tận nhà người hưởng thực hiện từ ngày 16/4 đến ngày 15/05/2020 đã tạo thuận lợi cho người thụ hưởng và thực hiện đúng chủ trương giãn cách xã hội của Chính phủ.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: Trong 6 tháng đầu năm 2020 số người nhận lương hưu qua tài khoản ATM tăng 646 người. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.645 người/46.524 người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM tương ứng với 12% đối tượng quản lý hưởng trợ cấp thường xuyên với số tiền chi trả trong 6 tháng chiếm 19% so với tổng số tiền phải chi trả.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thái Quang-Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 6 tháng đầu năm 2020: Tính đến hết tháng 6, trên địa bàn toàn tỉnh, tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh là 16.707 người, tăng 3.153 người so với năm 2019, đạt 74,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2020. Tổng số đối tượng tham gia BHYT toàn tỉnh là 776.305 người, giảm 3.848 người so với năm 2019, chỉ đạt 94,26% kế hoạch giao. Số đối tượng giảm tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng tham gia BHYT thuộc diện sự cố môi trường biển đã hết hạn từ năm 2019 nhưng chưa tham gia lại; nhóm đối tượng hộ nghèo năm 2020 đã thoát nghèo, nhóm đối tượng ở các xã khó khăn, bãi ngang ven biển được đưa ra khỏi danh sách các xã khó khăn, nên không được nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT. Trong đó, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của Bưu điện như sau: Số đối tượng BHXH tự nguyện đại lý Bưu điện khai thác và quản lý trong 6 tháng đầu năm là 6.382 người, chiếm tỉ lệ 38,2% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh, phát triển người tham gia tăng mới 6 tháng đầu năm là 1.067 người, đạt 20% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2020 (số tăng mới 6 tháng đầu năm là 2.146 người; số giảm không tiếp tục tham gia là 1.079 người). Số người tăng mới còn phải phát triển trong 6 tháng cuối năm là 4.263 người thì mới đạt chỉ tiêu giao. Tổng số đối tượng khai thác tăng mới tham gia BHYT là 2.568 người, chỉ đạt 8,6% kế hoạch giao năm 2020 (Tăng mới 22.850 người, giảm 20.282 người). Số người tham gia BHYT tăng mới cần phải phát triển trong 6 tháng cuối năm là 27.432 người.

Tại Hội nghị có 9 đơn vị: BHXH huyện Minh Hóa, Ba Đồn, Quảng Trạch, Lệ Thủy; Bưu điện huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, Quảng Ninh đã tham luận với những nội dung giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 6 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Nguyễn Quang Phúc-Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành, từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong việc triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng cũng như giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người tham gia. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến tận từng thôn, bản, xã, phường, thị trấn, trong đó tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH, BHYT. Duy trì bền vững các đối tượng đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến hết tháng 6/2020 do Bưu điện quản lý. Tiếp tục vận động 1.079 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã giảm trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tham gia lại. Đẩy nhanh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tham gia BHYT đã hết hạn sử dụng từ năm 2019 đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao. Nhân viên đại lý thu không thụ động, ngồi chờ người đến tham gia, mà phải có kế hoạch, tích cực đi tuyên truyền vận động người dân tham gia. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các nhân viên đại lý thu để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động của địa lý thu, đồng thời biểu dương khen thưởng đối với các nhân viên đại lý thu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc-Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với Ngành BHXH để triển khai thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và những nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020; Bưu điện các huyện, thành phố phải có kế hoạch mục tiêu cụ thể, sát cơ sở để phát triển đối tượng tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bố trí đại lý thu bao phủ trên địa bàn, thực hiện giao thẻ BHYT kịp thời cho người dân./.

Huy Hương.