Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH tỉnh

22/07/2020 02:33 PM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH tỉnh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; các Phó Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh.

Lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, đó là: Năm 1995 chỉ có 595 đơn vị với 26.073 người tham gia BHXH bắt buộc thì đến tháng 6/2020 đã có đến 4.144 đơn vị với 69.946 người tham gia, tăng 86,6% so với năm 2007 (năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH) và tăng gấp 3,37 lần so với năm 1995. Đặc biệt, sau 12 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, số đối tượng đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến tháng 6/2020 đã có 16.707 người tham gia, chiếm hơn 2,5% lực lượng lao động khu vực phi chính thức (vượt 2,5 lần mục tiêu Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra). Riêng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã phát triển được 9.118 người, nhiều hơn gấp 1,3 lần so với số phát triển của 10 năm trước. Đến nay, Quảng Bình là 1 trong 5 tỉnh đứng đầu toàn quốc về số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Diện bao phủ BHYT ngày càng mở rộng, đến tháng 6/2020 có 776.305 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 86,5%, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT), tăng gấp 10 lần so với năm 1995. Trong giai đoạn 1995 đến tháng 6/2020, lũy kế số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh đạt 14.288 tỷ đồng. Riêng năm 2019 thu là 1.882,6 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng gấp 105,4 lần so với năm 1995. Tỷ lệ nợ được kiểm soát tốt có hướng giảm qua từng năm và hằng năm đều thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT là 2,8%, đây là mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm hoạt động của BHXH tỉnh. BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH hằng tháng cho 32.075 người, giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn cho 429.068 lượt người, chế độ trợ cấp một lần 138.954 người. Đến hết tháng 6/2020 đang quản lý và chi trả cho 46.606 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, tăng 19.899 người, tương ứng tăng 75,7% so với năm 1995. Số chi BHXH, BHTN tăng nhanh, lũy kế số chi trong giai đoạn 1995- tháng 6/2020 là 21.697 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 21,6%. Công tác chi trả được thực hiện đa dạng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng, thực hiện chi trả thông qua tài khoản thẻ ATM, chi trả thông qua hệ thống đại lý bưu điện tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố; việc chi trả đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, người hưởng chế độ BHXH ngày càng hài lòng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân

Công tác khám chữa bệnh BHYT đã triển khai đồng bộ từ Trạm Y tế đến bệnh viện đa khoa trung ương để phục vụ người bệnh BHYT; 100% Trạm y tế tuyến xã thực hiện KCB BHYT, từ năm 2020, BHXH tỉnh triển khai KCB BHYT đối với các cơ sở y tế ngoài công lập, đã tạo thuận lợi cho người dân đi KCB bằng thẻ BHYT. Trong giai đoạn 2003 đến tháng 6/2020, BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 13,4 triệu lượt người bệnh, với tổng số tiền chi trả 5.847 tỷ đồng. Số đối tượng, số chi KCB BHYT tăng qua từng giai đoạn; năm 2019 đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.041.464 lượt người, tăng 4,8 lần so với năm 2003 (là năm chuyển giao BHYT sang BHXH tỉnh), với số tiền chi trả 899,3 tỷ đồng, tăng 66,9 lần so với năm 2003. Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT và chi phí bình quân  ngày càng tăng, nếu năm 1995 bình quân chi 42.302 đồng/01 lượt khám chữa bệnh, thì đến năm 2019 đã tăng lên 863.518 đồng, tăng gấp 20,4 lần so với năm 1995. Trong đó, hàng vạn người bệnh được sử dụng kỷ thuật cao, chi phí lớn, được quỹ BHYT chi trả trên 100 triệu đồng.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh đã đưa ra những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đề xuất những giải pháp để áp dụng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng-Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH tỉnh là dịp để chúng ta khẳng định những thành quả đã đạt được, để phát huy và khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; từ đó ra sức xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp An sinh xã hội được Đảng và nhân dân tin tưởng, giao thực hiện. Bước sang năm thứ 26, sự nghiệp BHXH, BHYT đứng trước những yêu cầu đổi mới, với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng đặt ra phía trước, đặc biệt là tiến tới BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần của Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Để tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới nói chung và năm 2020 nói riêng, yêu cầu các Phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã đặt ra. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng, chi các chế độ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tích cực tham mưu kịp thời Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; Tăng cường áp dụng đồng bộ các giải pháp để phát triển đơn vị, đối tượng tham gia, tăng nhanh điện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, nhất là phát triển các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, đặc biệt đối với các đơn vị cố tình vi phạm, nợ từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ lớn, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; đoàn kết xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân; Chú trọng tăng cường giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm soát các nội dung cảnh báo trên Hệ thống thông tin BHYT, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để phối hợp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, có hiệu quả; Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT bằng những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và các cơ sở KCB chi vượt quỹ KCB BHYT; Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng thiết thực có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành và của tỉnh nhà.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Vẽ-Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Cũng tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân, trao Giấy chứng nhận tập thể lao động xuất sắc của BHXH Việt Nam năm 2019 cho 08 tập thể trong Ngành; Bằng khen của BHXH Việt Nam cho 06 tập thể, 29 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể, 05 cá nhân trong ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019; Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng đột xuất cho 04 tập thể trong Ngành đã thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT 6 tháng đầu năm 2020./.

Huy Hương