Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

13/07/2020 01:29 PM


Sáng ngày 11/7/2020, với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân”, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Buổi lễ ra quân được triển khai đồng bộ 63 điểm cầu từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động với các đoàn xe diễu hành.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam tại điểm cầu Quảng Bình

Đến hết năm 2019, Việt Nam đã có 85,636 triệu người tham gia BHYT, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. Theo đó, lễ ra quân hàng năm đều nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là với các đối tượng thuộc nhóm gần 10% chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2020.


Cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính tại địa bàn thành phố Đồng Hới

Sau lễ ra quân, gần 200 cán bộ công nhân viên chức của 02 ngành Bưu điện và BHXH đồng loạt xuống đường, ra quân cổ động, tuyên truyền trên các tuyến phố chính của thành phố Đồng Hới và chia nhóm nhỏ đến các khu dân cư, trung tâm thương mại, nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các nhóm đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, vận động theo phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng đối tượng”, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra nhằm tạo tiền đề cho công tác phát triển đối tượng tham gia trong thời gian tới.

Minh Huyền

theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN