09/07/2020 09:16 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

06/07/2020 08:39 AM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa TTHC gắn với ứng dụng CNTT. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng ...

03/06/2020 05:01 PM

Dự kiến trong 2 quý đầu năm nay, gần 8 triệu hồ sơ TTHC của người dân và các tổ chức, DN sẽ được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp nhận và ...

21/05/2020 02:16 PM

Ngày 20/5, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 746/QĐ-BHXH về kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, từ tiêu chuẩn quốc ...

16/05/2020 09:39 AM

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực ...

12/05/2020 08:07 AM

Từ ngày 12/05/2020, một số dịch vụ công được cập nhật tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), đây là động thái thiết thực của Chính phủ, ...

07/05/2020 03:00 PM

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận phản ánh, ...

04/05/2020 04:05 PM

Ban Chỉ đạo cải cách TTHC BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 710/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách ...

03/04/2020 10:18 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và Công văn số 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh ...

12/03/2020 08:29 AM

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của Ngành BHXH được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ ...

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Những bước tiến ấn tượng

Gần 8 triệu hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

BHXH Việt Nam sẽ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Cải cách TTHC ngành BHXH: Hướng tới tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

06 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được cập nhật tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tối ưu hóa phương án cung cấp dịch vụ hỗ trợ người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách TTHC ngành BHXH

Tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

BHXH Việt Nam: Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm vận hành liên tục 24/24 giờ/ngày